Voorwaarden

J-Media is een handelsnaam van J-Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (adres: Eeuwige Jeugdlaan 28, 1022 KG Amsterdam) en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 70425876.

Disclaimer website

Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.j-media.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. J-Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.j-media.nl.

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via de contact pagina.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in een e-mail bericht van J-Media is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. J-Media staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mailbericht. J-Media wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. J-Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor J-Media middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van J-Media.

Privacy en cookiebeleid website

J-Media hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze website en gebruiken daarvoor Matomo (voorheen Piwik). Daarvoor worden de cookies _pk_id# (geldigheid 1 jaar) en _pk_ses# (geldigheid einde sessie) gebruikt. Matomo is 'First party' analytics software. Dit houdt in dat de gegevens niet gedeeld of verzonden worden naar een externe partij. Wij hebben Matomo zo geconfigureerd dat het IP-adres van een bezoeker geanonimiseerd wordt door de laatste byte van het IP-adres niet op te slaan. Daarnaast zullen bezoekers die 'volg-me-niet' (DoNotTrack) in hun browser hebben ingeschakeld, niet worden geregistreerd. We zijn enkel geïnteresseerd in algemene gegevens over de bezoekers van onze website. We zijn niet geïnteresseerd in uw naam of andere persoonlijke gegevens. Informatie over bezoeken aan www.j-media.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Gegevens welke u ons verstrekt via een informatieverzoek of e-mail worden enkel gebruikt en opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Gegevens welke in ons klantensysteem staan worden enkel gebruikt om u te informeren over praktische zaken, bijvoorbeeld de status van betaling van een factuur. Uw gegevens zullen nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden.

Melden van abuse

Wilt u melding doen van abuse oftewel internetmisbruik (spam, hack-aanvallen, virussen of illegale inhoud) door klanten van J-Media? Neemt u dan contact met ons op. J-Media zal uw klacht beoordelen en aan de hand hiervan actie ondernemen.

Algemene voorwaarden

Op alle producten en/of diensten van J-Media zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden, bekijken of afdrukken:

ALGEMENE VOORWAARDEN J-MEDIA (PDF)

Mocht u niet over een PDF-reader beschikken, dan kunt u deze hier downloaden. Desgewenst zenden wij u kosteloos een papieren exemplaar van onze algemene voorwaarden toe. Neemt u hiervoor contact met ons op.