Voorwaarden

J-Media is een handelsnaam van J-Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (adres: De Boelelaan 30 - 3.17, 1083 HJ  Amsterdam) en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 70425876.

Disclaimer website

Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.j-media.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. J-Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.j-media.nl.

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via de contact pagina.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in een e-mail bericht van J-Media is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. J-Media staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mailbericht. J-Media wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. J-Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor J-Media middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van J-Media.

Privacy- en Cookiebeleid

Om haar diensten te kunnen leveren verwerkt J-Media als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens. Vragen of klachten op gebied van privacy kunnen gesteld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verwerkingen
In onderstaande tabel staat een overzicht van de verwerkingen die wij uitvoeren, welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt, van wie deze gegevens zijn (betrokkenen), wat de grondslag voor de verwerking en de bewaartermijn is:

Doel van de verwerking Gebruikte persoonsgegevens Betrokkenen Grondslag Bewaartermijn
Contacten onderhouden met relaties en (potentiële) klanten Naam, telefoonnummer en e-mailadres Relaties en contactpersonen van (potentiële) klanten Uitvoeren (precontractuele fase) overeenkomst en gerechtvaardigd (bedrijfs)belang 2 jaar na het laatste contactmoment
(Domein en hosting) administratie Naam, telefoonnummer en e-mailadres Contactpersonen van klanten Uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht en gerechtvaardigd (bedrijfs)belang 7 jaar na einde fiscale boekjaar
Statistieken over het gebruik van onze bedrijfswebsite * (Technische) gegevens over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres.

Website bezoekers Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang 6 maanden na bezoek

* Statistieken over het gebruik van onze bedrijfswebsite (www.j-media.nl) worden verzameld door het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze website en gebruiken daarvoor Matomo (voorheen Piwik). Daarvoor worden de cookies _pk_id# (geldigheid 1 jaar) en _pk_ses# (geldigheid einde sessie) gebruikt. Matomo is 'First party' analytics software. Dit houdt in dat de gegevens niet gedeeld of verzonden worden naar een externe partij. Wij hebben Matomo zo geconfigureerd dat bezoekers die 'volg-me-niet' (DoNotTrack) in hun browser hebben ingeschakeld, niet worden geregistreerd. Daarnaast wordt het IP-adres van een bezoeker geanonimiseerd door de laatste byte van het IP-adres niet op te slaan (waardoor er waarschijnlijk geen sprake meer is van een verwerking van persoonsgegevens). Wij zijn namelijk enkel geïnteresseerd in algemene gegevens over de bezoekers van onze website en niet in het gedrag van individuele personen.

Bron van verkrijging en delen van gegevens
J-Media verkrijgt persoonsgegevens voornamelijk doordat de betrokkene deze zelf bij ons aanlevert. Bijvoorbeeld bij het indienen van een informatieverzoek. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen (bijvoorbeeld de website statistieken).

J-Media maakt gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over persoonsgegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat J-Media het doel en middelen voor deze verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden met de gegevens mag omgaan. Deze afspraken legt J-Media met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarbij maken wij geen gebruik van verwerkers die zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden, omdat daar niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is.

Beveiliging
J-Media doet haar uiterste best om gegevens zo goed mogelijk te beveiligen door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft de betrokkene het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot wil J-Media de betrokkene wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een betrokkene kan zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarbij moet zoveel mogelijk gespecificeerd worden op welke persoonsgegevens het verzoek van toepassing is en welk recht de betrokkene wenst uit te oefenen. Wij zullen binnen een maand op het verzoek reageren.

Wijzigingen
J-Media kan dit Privacy- en Cookiebeleid eenzijdig wijzigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigingen te controleren. De laatste wijziging was 28 augustus 2018.

Melden van abuse

Wilt u melding doen van abuse oftewel internetmisbruik (spam, hack-aanvallen, virussen of illegale inhoud) door klanten van J-Media? Neemt u dan contact met ons op. J-Media zal uw klacht beoordelen en aan de hand hiervan actie ondernemen.

Algemene voorwaarden / Verwerkersovereenkomst

Op alle producten en/of diensten van J-Media zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden, bekijken of afdrukken:

ALGEMENE VOORWAARDEN J-MEDIA (PDF)

Onze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen u als
klant/opdrachtgever (de “Verwerkingsverantwoordelijke”) en J-Media (de “Verwerker”). Onze verwerkersovereenkomst kunt u hier downloaden, bekijken of afdrukken:

VERWERKERSOVEREENKOMST J-MEDIA (PDF)

Mocht u niet over een PDF-reader beschikken, dan kunt u deze hier downloaden. Desgewenst zenden wij u kosteloos een papieren exemplaar van onze algemene voorwaarden toe. Neemt u hiervoor contact met ons op.